HOTOn Photo

Still Life (Object) “Champagne Glass in the Aircraft Window”

    Mode AV, F.5.6, EV-0.1, ISO 100, 1/250s

อุปกรณ์

กล้องดิจิตอล

จุดนำเสนอ

เป็นการนำเสนอภาพวัตถุที่เรืองแสง โดยนำอุปกรณ์ที่หาได้จากรอบตัวมาใช้ถ่ายทำภาพ โดยเน้นที่สีสันที่ตัดกันและรูปทรงของวัตถุที่ดูแปลกตา

เทคนิคการถ่ายภาพ

1. การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล “ในโหมดกึ่งอัตโนมัติ” สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การใช้ฟังค์ชั่นชดเชยแสง เพราะถ้า
หากว่าเราไม่ปรับแต่งกล้องด้วยการชดเชยแสงแล้ว ภาพที่ได้ก็จะมีความสว่างมากจนซีด เนื่องจากกล้องวัดแสงผิดพลาดเพราะลักษณะของภาพที่เราต้องการ จะมีบริเวณส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่มืดดำ โดยที่มีเพียงแค่บางส่วนของภาพเท่านั้นที่ยังคงสว่างอยู่
2. การวัดแสงเพื่อให้ได้รายละเอียดของตัววัตถุและฉากหลังที่ชัดเจน จะต้องทำการชดเชยแสงให้ติดลบ
3. เงาสะท้อนบริเวณพื้นผิวที่แก้วตั้งอยู่นั้น ได้มาจากการเลือกหาวัสดุผิวมันมาใช้รองแก้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นและเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวภาพ

การสร้างจุดสนใจให้กับภาพ

1. การเลือกตัววัตถุที่ดูแปลกตามีความโปร่งใสเช่นแก้วน้ำ ควรที่จะเน้นเรื่องสีสันให้มาก การที่เราใช้น้ำสีแดงเติมลงไปในแก้วน้ำ ก็จะยิ่งเพิ่มทำให้ภาพโดยรวมมีสีที่ตัดกันมากขึ้น และทำให้เกิดความโดดเด่นเมื่อมองภาพในครั้งแรก
2. การใช้เทคนิคกั้นกรอบและเงาสะท้อน ก็จะทำให้เป็นการชี้นำให้ผู้ชมภาพถ่าย พุ่งสายตาไปยังวัตถุที่เรานำเสนอได้อย่างดี

 

Share: