On Photo

Tempus interdum ligula proin aptent ornare

HOTOn Photo

Still Life (Object) “Champagne Glass in the Aircraft Window”

    Mode AV, F.5.6, EV-0.1, ISO 100, 1/250s อุปกรณ์ กล้องดิจิตอล จุดนำเสนอ เป็นการนำเสนอภาพวัตถุที่เรืองแสง โดยนำอุปกรณ์ที่หาได้จากรอบตัวมาใช้ถ่ายทำภาพ โดยเน้นที่สีสันที่ตัดกันและรูปทรงของวัตถุที่ดูแปลกตา เทคนิคการถ่ายภาพ 1. การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล “ในโหมดกึ่งอัตโนมัติ” สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การใช้ฟังค์ชั่นชดเชยแสง เพราะถ้า หากว่าเราไม่ปรับแต่งกล้องด้วยการชดเชยแสงแล้ว ภาพที่ได้ก็จะมีความสว่างมากจนซีด เนื่องจากกล้องวัดแสงผิดพลาดเพราะลักษณะของภาพที่เราต้องการ จะมีบริเวณส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่มืดดำ โดยที่มีเพียงแค่บางส่วนของภาพเท่านั้นที่ยังคงสว่างอยู่ 2. การวัดแสงเพื่อให้ได้รายละเอียดของตัววัตถุและฉากหลังที่ชัดเจน จะต้องทำการชดเชยแสงให้ติดลบ 3. เงาสะท้อนบริเวณพื้นผิวที่แก้วตั้งอยู่นั้น ได้มาจากการเลือกหาวัสดุผิวมันมาใช้รองแก้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นและเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวภาพ การสร้างจุดสนใจให้กับภาพ ...
HOTOn Photo

Macro “ใบไม้ย้อนแสง”

  Lens Sigma 105 Macro F5.6, ISO 100, 1/320 sec, EV+/- 00  อุปกรณ์ เลนส์ Macro 1:1 จุดนำเสนอ เป็นการถ่ายภาพใบไม้ที่มีรูปทรงเฉพาะตัว ในทิศทางที่ย้อนแสง จนเกิดเป็นภาพใบไม้ที่มีความโปร่งแสง เทคนิคการถ่ายภาพ 1) ใช้เลนส์ที่สามารถเข้าใกล้ตัววัตถุได้ในระยะใกล้ 2) การกำหนดค่าของรูรับแสง จะมีผลต่อความชัดเจนของลวดลายบนใบไม้ สำหรับภาพนี้เราจะต้องเน้นให้ลวดลายบนใบไม้หลัก มีความคมชัดอย่างทั่วถึง ถึงแม้ว่าคุณสมบัติของเลนส์จะเปิดรูรับแสงให้กว้างๆได้จนทำให้ฉากหลังเบลอมากขึ้น แต่เราก็จะต้องเปิดรูรับแสงให้แคบเอาไว้ก่อน (F 5.6) เพื่อที่จะทำให้ระยะคมชัดของภาพ ครอบคลุมจนสามารถเห็นรายละเอียดของเส้นใย บนใบไม้ได้อย่างครบถ้วน แต่ถ้าเราเปิดรูรับแสงให้แคบมากขึ้น(F ...