On Training

ความงดงามขององค์พระพุทธรูป

แนวคิด

ความงดงามขององค์พระพุทธรูป หลังฝนตกมีสายหมอกคลอเคลียขุนเขาซึ่งเป็นฉากหลัง

ข้อมูลการถ่ายภาพ

Nikon D5100, Lens 55-300 mm, f/7.1, 1/200 sec, ISO 200

ภาพโดย

จตุพล ทิพยมณฑล

วิเคราะห์วิจารณ์ภาพ

ได้บรรยากาศเย็นฉ่ำจริงๆ เลย อารมณ์อย่างนี้เกิดจากวรรณะสีเย็น (Cool Tone) ของสายหมอกที่ไม่ขาวสะอาด กลับมีสีฟ้าปนอยู่ อีกทั้งสีขาวของพระพุทธรูปก็ยังติดสีฟ้าอ่อนๆ เช่นกัน ภาพนี้ขอแนะนำในเรื่องของการนำเสนอเรื่องราวที่มีส่วนเกินเข้ามา แล้วส่วนเกินนั้นก็ไม่ได้สร้างความเรื่องราวให้กับภาพนี้เท่าใดนัก จะเห็นว่าภาพนี้องค์ประพุทธรูปเกือบอยู่กลางภาพเลย การวางองค์ประกอบภาพแบบนี้ดูเหมือนว่าจะพะวงตัวศาลาเล็กๆหลังคาสีแดงๆ ทั้งสองหลังจะหายไปหรือเปล่า..? ซึ่งตรงนี้นี่แหละที่กลายเป็นส่วนเกินของภาพไป ภาพนี้ควรเน้นอารมณ์ไปที่องค์พระพุทธรูปมากมาย ความหมายของพระประธานก็ต้องเป็นหนึ่ง เรื่องราวต้องเป็นเอกภาพกว่านี้ การจัดวาง Format เป็นแนวตั้งจะสื่อเรื่องของความสูง ความใหญ่โตของพระพุทธรูปได้เป็นอย่างดี การปรับ Focal Length แบบ Tele-Photo อย่างนี้ช่วยดึงภูเขาและสายหมอกที่เป็นฉากหลัง เข้ามาใกล้ชิดติดกับตัวแบบได้เป็นอย่างดี ถ้าภาพนี้วาง Format ภาพเป็นแนวตั้งแล้ววางจุดเด่นให้อยู่ทางด้านขวาของภาพ บริเวณด้านหน้าขององค์พระก็จะมีพื้นที่มากกว่าด้านหลัง นี่คือการเปิดหน้านั่นเอง อารมณ์อย่างนี้ก็สื่อถึงความสุข ความเจริญได้เป็นอย่างดี ในเรื่องของการวัดแสงอยากให้ Over กว่านี้สักหน่อย เพื่อให้องค์พระดูขาวสะอาดขึ้น อีกทั้งสายหมอกของฉากหลังก็ไม่หมองหม่นอย่างนี้

Share: